Amphibia et Reptilia (Frösche, Kröten, Unken, Eidechsen...)

Rotbauchunke Bombina bombina


Erdkröte Bufo bufo


Grasfrosch Rana temporaria


Feuersalamander Salamandra salamandra


Bergmolch Ichthyosaura alpestris


Teichmolch Lissotriton vulgaris


Zauneidechse Lacerta agilis